Βρίσκεστε εδώ

Υπηρεσίες Σύζευξης Προσφοράς

Υπηρεσίες Σύζευξης Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας

Στο επίκεντρο των εργασιών των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ βρίσκεται η διαδικασία της σύζευξης προσφοράς - ζήτησης εργασίας. Στοχεύοντας στην ποιοτική σύζευξη, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι εργοδοτών συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό καταγράφοντας αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των κενών θέσεων.

Στη συνέχεια, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι αναζητούντων εργασία, προβαίνουν στις ενέργειες διαμεσολάβησης, αξιοποιώντας τα στοιχεία βιογραφικού που είναι καταχωρισμένα για όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ.

Οι υποδείξεις υποψηφίων σε κενές θέσεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ της θέσης και αντίστοιχα το προφίλ των αναζητούντων εργασία (προϋπηρεσία, εκπαίδευση, δεξιότητες κ.α.). Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι λαμβάνουν συστατικό σημείωμα από τους Εργασιακούς Συμβούλους και με αυτό έρχονται σε επαφή με τους εργοδότες. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να επικαιροποιούνται τα στοιχεία του βιογραφικού μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, καθώς διευκολύνεται η διαδικασία σύζευξης με τις κατάλληλες κενές θέσεις εργασίας. Δείτε εδώ τις οδηγίες για την τροποποίηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του βιογραφικού.

Ο ΟΑΕΔ προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύζευξης σε μεγάλες επιχειρήσεις μέσω της Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά, την εφαρμογή σχεδίων προεπιλογής προσωπικού και ευέλικτες διαδικασίες διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.