Βρίσκεστε εδώ

Κατάρτιση

Η Επαγγελματική Κατάρτιση ανήκει στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (ΕΠΑ).  Με τις παρεμβάσεις αυτές ο ΟΑΕΔ επιδιώκει να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα που αναζητούν εργασία, καθώς επίσης και να βελτιώσει την προοπτική τους για απασχόληση σε βιώσιμες θέσεις αποδοτικής εργασίας, με χαρακτηριστικά υψηλής παραγωγικότητας.

Στην παρούσα ενότητα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΑΕΔ.

Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Προγράμματα Κατάρτισης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.

Πιλοτικές Δράσεις Κατάρτισης

Δράσεις κατάρτισης για συγκεκριμένες ομάδες στόχους που υλοποιούνται σε συνεργασία με τοπικούς ή άλλους Φορείς.

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση για εργαζομένους μέσω του λογαριασμού ΕΛΕΚΠ (τ. ΛΑΕΚ).

ΙΕΚ ΟΑΕΔ - Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση

Τα 30 ΙΕΚ ΟΑΕΔ λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, με 35 σύγχρονες ειδικότητες, όπου κάθε χρόνο φοιτούν 2.800  σπουδαστές.

Ευρωπαϊκές Δράσεις

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης που εντάσσονται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Συνεργασίες με Φορείς Κατάρτισης

Στοχευμένες δράσεις κατάρτισης σε συνεργασία με ιδιαίτερα καταξιωμένους φορείς στην αγορά εργασίας.

ΚΕΚ ΟΑΕΔ - Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Μέσα από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ο ΟΑΕΔ επιδιώκει την αποτελεσματική σύνδεση κατάρτισης - προώθησης των ανέργων στην απασχόληση.