Βρίσκεστε εδώ

Συνεργασίες με Φορείς Κατάρτισης

 • Τα τελευταία χρόνια ο Οργανισμός έχει συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με Φορείς και Οργανισμούς Κατάρτισης. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες ο ΟΑΕΔ επιδιώκει τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την αύξηση της απασχολησιμότητας με στοχευμένες δράσεις κατάρτισης, ανταποκρινόμενος σε συγκεκριμένες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.  

 • Google Ελλάδος

  Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας υπέγραψαν τον Μάρτιο του 2020 Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Η πρώτη κοινή δράση περιελάμβανε τη δωρεάν κατάρτιση “Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)”, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Grow with Google”, και το οποίο υλοποιήθηκε σε δύο κύκλους, με έναρξη στις 14/07/2020 και ολοκλήρωση στις 11/12/2020.

  Το καινοτόμο εξ αποστάσεως πρόγραμμα, διάρκειας 75 ωρών σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, ολοκλήρωσαν με επιτυχία συνολικά 3.090 νέοι άνεργοι, ηλικίας έως 29 ετών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο εκδόθηκε από την Google και τον ΟΑΕΔ.

  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, από την επεξεργασία του οποίου προέκυψε ότι το 95% των συμμετεχόντων αξιολόγησε το περιεχόμενο ως ικανοποιητικό, το 97% δήλωσε ικανοποιημένο από τους εκπαιδευτές, ενώ 9 στους 10 θα συνιστούσαν το πρόγραμμα σε φίλους ή γνωστούς.

 • Coursera

  Ο ΟΑΕΔ και η εταιρεία Coursera, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την παροχή εξ’ αποστάσεως κατάρτισης σε ανέργους, μέσω της δωρεάν πρόσβασης στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της Coursera, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της τελευταίας. Συγκεκριμένα, οι άνεργοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 77 σειρές μαθημάτων υποτιτλισμένων στα ελληνικά, καθώς και  3.800 αγγλόφωνες σειρές μαθημάτων, που ανήκουν  σε μια τεράστια γκάμα θεματικών πεδίων και παρέχονται από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα Carnegie Mellon, Columbia University, Duke University, École Polytechnique, Johns Hopkins University, Imperial College, New York University, Princeton University, Stanford University, University of Chicago, University of Leeds και Yale University.

  Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 18/11/2020 και ολοκληρώθηκε στις 15/02/2021.  Συνολικά, στην διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης εγγράφηκαν 24.626 άνεργοι, οι οποίοι παρακολούθησαν 400.489 διδακτικές ώρες και ολοκλήρωσαν 31.377 μαθήματα. Οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν όσα διαδικτυακά μαθήματα τους ενδιέφεραν και με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε ενός από αυτά, η εταιρεία Coursera παρείχε πιστοποιητικό παρακολούθησης.

  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος και στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης, οι συμμετέχοντες κατέθεταν τις απόψεις τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα, σχετικά με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εμπειρία, οι οποίες ήταν εξαιρετικά θετικές. Σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η τελική αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες, μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.

 • ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

  Ο ΟΑΕΔ  συνεργάστηκε με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, στην υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράμματος εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ, το οποίο ανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή στον τουριστικό τομέα. Το πιλοτικό πρόγραμμα, απευθυνόταν σε 100 εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό, ηλικίας 18-49 ετών, σε συναφή θεματικά αντικείμενα, με σύγχρονα και χρηστικά εργαλεία σε περιβάλλον e-learning και κάλυπτε τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα.

  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα E-DIGIMA, διάρκειας 40 ωρών
  • Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel, διάρκειας 45 ωρών
  • Διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της προσωπικής εικόνας στο πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός ατόμου PERSONAL BRANDING,  διάρκειας 36 ωρών
  • Διοίκηση ΜΜΕ παροχής υπηρεσιών,  διάρκειας 25 ωρών

  Οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα προαναφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης.

  Στους εκπαιδευόμενους που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγήθηκε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού και αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

 • Δήμος Ασπρόπυργου

  Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του ΟΑΕΔ με τον Δήμο Ασπροπύργου για την αποτελεσματικότερη στήριξη των ανέργων, αναπτύχθηκε νέο πρόγραμμα κατάρτισης στην ειδικότητα Εργάτης Φύλλου Μέταλλου – Συγκολλητής Μετάλλων. Η δράση διαμορφώθηκε στο πλαίσιο των νέων συμπράξεων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του ΟΑΕΔ με την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν ως σκοπό την αμεσότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των τοπικών οικονομιών και αγορών εργασίας.

  Στόχος της κατάρτισης είναι η αναβάθμιση των προσόντων των υποψήφιων εργαζομένων στον τομέα της βιομηχανίας, που απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και αναβαθμισμένες γνώσεις σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στην ειδικότητα του εργάτη μετάλλου, αλλά και την ουσιαστική διασύνδεση αυτών με την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 30 ανέργους, ηλικίας 18-55 ετών, οι οποίοι είναι κάτοικοι του Δήμου Ασπροπύργου, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και αναζητούν εργασία σε αυτή την ειδικότητα.

  Η κατάρτιση υλοποιείται στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην Ελευσίνα, ενώ η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του Δήμου Ασπροπύργου. Μετά την πιστοποίηση τους από διαπιστευμένο φορέα, οι καταρτιζόμενοι θα απασχοληθούν σε ποσοστό 80% σε συναφείς επιχειρήσεις. Η συνολική κατάρτιση περιλαμβάνει  180 ώρες θεωρίας και 640 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις εντός του Δήμου Ασπρόπυργου.

  Ειδικότερα, ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για την επιλογή των ωφελούμενων, την κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, ενώ ο Δήμος Ασπροπύργου θα συνδράμει τον ΟΑΕΔ στην εξεύρεση και υπόδειξη τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν μέσω της πρακτικής άσκησης και μετέπειτα απασχόλησης των ωφελουμένων. 

 • Δήμοι Αμαρουσίου, Μάνδρας–Ειδυλλίας, Κορυδαλλού

  Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τους Δήμους Αμαρουσίου, Μάνδρας–Ειδυλλίας και Κορυδαλλού υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα για την διάγνωση αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας και την ταχύτερη σύζευξη προσφοράς και ζήτηση εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών προς τους ανέργους και τις επιχειρήσεις των τριών Δήμων και οι σκοποί του προγράμματος είναι πολλαπλοί. Ενδεικτικά αναφέρονται η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με συνδρομή των συμβαλλομένων Δήμων των Τοπικών Επιχειρήσεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τις τοπικές ανάγκες σε δεξιότητες, η διερεύνηση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προώθησης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) και η σύζευξη τοπικών επιχειρήσεων με ΕΠΑΣ και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

  Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΕΚ Ρέντη) και θα προκύψουν κατόπιν διαβούλευσης με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να καλύψουν πραγματικές ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους, κατοίκους των τριών Δήμων και ηλικίας 18-65 ετών. Ο αριθμός των ωφελουμένων θα προσδιοριστεί στο επόμενο διάστημα.